حمایت 70درصدی معاونت علمی و وزارت علوم از دانشگاهها برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در این نمایشگاه حداقل 107 میلیارد تومان کمک دولتی برای خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اختصاص می‌یابد که در این میان سهم وزارت علوم، 30 درصد و سهم معاونت علمی 40 درصد است و 30 درصد نیز خود دانشگاه‌ها باید اعتبار قرار دهند
به نقل از مهر، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با انتقاد از میزان اعتبار ارزی برای کمک به دانشگاهها و مراکز آموزشی در تجهیز نیازهای آزمایشگاهی طی 12 سال اخیر گفت: از سال 80 تاکنون تنها مبلغ 80 میلیون دلار برای نیازهای آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاهها تزریق شده استبه نقل از مهر، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با انتقاد از میزان اعتبار ارزی برای کمک به دانشگاهها و مراکز آموزشی در تجهیز نیازهای آزمایشگاهی طی 12 سال اخیر گفت: از سال 80 تاکنون تنها مبلغ 80 میلیون دلار برای نیازهای آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاهها تزریق شده است.
وی از برنامه های این معاونت پژوهشی برای ساماندهی تجهیزات دانشگاهی خبر داد و گفت: نرم‌افزار شبکه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور تنظیم شده و سرویس‌دهی این شبکه به زودی انجام می‌شود
.
وی با بیان اینکه در راستای ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی آمارهایی از تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاه‌ها دریافت شده است، گفت: در این حوزه به دنبال منطقه‌‌ای کردن و تقویت نیازهای منطقه‌‌ای آزمایشگاه‌ها هستیم و در گام بعدی موضوع تقویت آزمایشگاه‌های ملی و کمک به بخش خصوصی برای ورود به این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.
احمدی با بیان این که سال 78، 180 میلیون دلار به صورت وام ارزی برای خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها درنظر گرفته شد که تنها 80 میلیون دلار آن محقق شد، افزود: با وجود توسعه تحصیلات تکمیلی از سال 80 به بعد از آن میزان اعتبار تنها 80 میلیون دلار تجهیزات به دانشگاه‌ها تزریق شده است که با توجه به حجم توسعه تحصیلات تکمیلی این مبلغ بسیار کم است. به همین دلیل دانشگاه‌های ما به شدت دچار مشکل تجهیزات آزمایشگاهی هستند و این موضوع یکی از دغدغه‌ها است.
وی با اشاره به سهم 30 درصدی وزارت علوم در ارائه یارانه خرید در دومین نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: در این نمایشگاه حداقل 107 میلیارد تومان کمک دولتی برای خرید تجهیزات به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اختصاص می‌یابد که در این میان سهم وزارت علوم، 30 درصد و سهم معاونت علمی 40 درصد است و 30 درصد نیز خود دانشگاه‌ها باید اعتبار قرار دهند.
احمدی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ میان معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم در جهت افزایش صادرات محصولات آزمایشگاهی خبر داد و گفت: امیدواریم در پی این تفاهم‌نامه بتوان صادرات محصولات دانش بنیان را توسعه داد؛ همچنین تفاهم‌نامه‌ دیگری میان وزارت علوم و معاونت علمی جهت ایجاد آزمایشگاه‌های ملی نیز منعقد شده که در نخستین گام اساسنامه آزمایشگاه ملی علوم شناختی منعقد شده است