درخواست ۳۰۰ میلیاردی از دولت برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از ارسال درخواست ۳۰۰ میلیاردی وزارت علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها خبر داد.

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگویی، درباره فعالیت معاونت پژوهش و فناوری وزارت‌ علوم در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها، گفت: تجهیزات آزمایشگاهی مهمترین چالش دانشگاه‌هاست. علیرغم مشکلات مالی جدی که در سال گذشته داشتیم حدود 27 میلیارد تومان را برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص دادیم و خوشبختانه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت بهداشت نمایشگاه تجهیزات پزشکی ساخت ایران را برگزار کردیم.

وحید احمدی

وی از درخواست جدید وزارت علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از دولت در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت بهداشت نامه‌ای را به هیئت دولت ارسال کرده‌اند و مبلغی حدود 300 میلیارد تومان را برای تامین تجهیزات دانشگاهی درخواست کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: تا جایی که من اطلاع دارم با حدود 100 میلیارد تومان از این اعتبار موافقت شده، اما هنوز ابلاغ نشده است.