واردات تجهیزات آزمایشگاهی شامل معافیت مالیاتی شد
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از معافیت 15 ساله از پرداخت مالیات برای واردات تجهیزات مربوط به تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: تجهیزات آزمایشگاهی برای تحقیقات نیمه صنعتی در جهت توسعه دانش فنی از حقوق گمرکی معاف می شوند.

علی وطنی با اشاره به اهداف و برنامه های معاونت علمی فناوری در حوزه توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری براساس توافقی که با وزارتخانه های علوم و بهداشت داشته وارد مرحله طرح های پژوهشی نمی شود؛ اما معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری طرح های پژوهشی که در دانشگاهها و مراکز علمی کشور انجام شده را با دو هدف تجاری سازی و نوآوری مورد حمایت قرار می دهد؛ همچنین این معاونت طرح هایی را که در گسترش مرزهای دانش است حمایت می کند.

آزمایشگاه

ارائه تسهیلات به شرکتهای دارای مجوز دانش بنیان آغاز شد

وی اساس کار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و به ویژه معاونت توسعه فناوری را حمایت و تقویت از تاسیس شرکتهای دانش بنیان برشمرد و گفت: شرکتهای دانش بنیانی که مجوز تاسیس از کارگروه تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان گرفتند از تیرماه امسال، می توانند از تسهیلاتی که در قانون شرکتهای دانش بنیان آمده است، برخوردار شوند.

وطنی با بیان اینکه شروع این تسهیلات مربوط به عملکرد مالی سال 92 شرکتهای دانش بنیان می شود، ادامه داد: در ماه جاری گزارش عملکرد مالی و بحث حسابهای سرمایه ای و بودجه ای شرکتهای دانش بنیان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می شود و شرکتهای دارای مجوز دانش بنیان می توانند از ظرفیت ها و تسهیلات قانونی در این بخش بهره مند شوند.

معافیت 15 ساله از پرداخت مالیات

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری یکی از این تسهیلات را معافیت 15ساله از پرداخت مالیات برای واردات تجهیزات مربوط به تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: تجهیزات آزمایشگاهی برای تحقیقات نیمه صنعتی در جهت توسعه دانش فنی از حقوق گمرکی معاف می شوند؛ درهمین حال برای صادرات این تجهیزات نیز مکانیزم هایی به منظور معافیت وجود دارد.

وی با اشاره به آیین نامه ای که براساس آن چنانچه هیات های علمی دانشگاهی شرکتهای دانش بنیان تاسیس کنند معادل 5 درصد از فروش آنها مورد حمایت قرار می گیرد، ادامه داد: برای تامین منابع مالی شرکتهای دانش بنیان علاوه بر حدود 600 میلیارد تومان اعتبار که از صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می یابد بالغ بر 1200 میلیارد تومان هم خط اعتباری از بانکها دریافت کرده ایم که این مبالغ در جهت حمایت از توسعه فناوری و تجاری سازی به کار گرفته می شود.

حمایت از طرح های تحقیقاتی نفت و گاز و پتروشیمی

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از امضای تفاهمنامه با وزارت نفت خبر داد که براساس آن طرح های تحقیقاتی حوزه نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی مورد حمایت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه نفت، 30 میلیارد تومان از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفته است اضافه کرد: این مبلغ به صندوق توسعه فناوری که در پارک فناوری پردیس مستقر است واریز شده و 60 میلیارد تومان نیز شرکت نفت به این حساب واریز کرده که طرح های تحقیقاتی که مرحله آزمایشگاهی آن سپری شده و در مرحله توسعه فناوری قرار دارد تامین اعتبار شده و تدوین و بومی سازی دانش فنی شود.

وطنی در مورد تفاهم با شرکت ملی گاز نیز گفت: در این تفاهمنامه همکاری، مبلغ 2.5 میلیارد تومان از سوی معاونت و 5 میلیارد تومان ازسوی شرکت گاز به این مهم اختصاص یافته است؛ در همین حال تفاهمنامه همکاری با پتروشیمی و پالایش و پخش نیز به زودی منعقد خواهد شد.