چشم انداز (Vision)
شرکت کیمیا طیف سنج در نظر دارد ، به عنوان بزرگترین تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ، با تمرکز ویژه بر روی کیفیت و برند تجهیزات ، در سطح منطقه فعالیت نموده و ضمن حفظ موقعیت شرکت از نظر تکنولوژی نوین تجهیزات  ، با توسعه درک نیازهای مشتریان و ذینفعان ، فعالیت های خود را در زمینه ارایه سیستم های  نوین آزمایشگاهی توسعه داده ، نقش برتر در بازارهای داخلی داشته باشد . در این راستا ، جهت تسریع در دستیابی به  آخرین فناوری موجود برای بهبود ارایه خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی ، مشارکت با سایر واحدهای تحقیقاتی در سطح جهانی را ، توسعه خواهد داد . این شرکت با تمام توان سعی دارد تا با استفاده بهینه از منابع و فرصت های موجود و ایجاد انگیزه و ارتقاء توانمندیهای شغلی کارکنان ، در زمینه واردات و ارایه تجهیزات برتر اقدام نموده و با رشد و بهبود مستمر کسب و کار ، به عنوان شرکت الگو ، برای سایر شرکت ها شناخته شود.

همراه با گروه طیف سنج کیمیا دريافت مطلوب ترين خدمات و ارتقای سطح  علمی و آموزشی .

ماموریت (Mission)
با احترام
،افتخار و سرعت، ایجاد ارتباط با مشتریان با هدف ارایه محصولات و خدماتی فراتر از انتظار