انالیز حرارتی (DSC/TGA/STA)

تجهیزات آنالیز گرمایی در بازار دنیا ارزشی معادل 440 میلیون دلار برای تولید کنندگان مستقیم و غیر مستقیم دارد. پیش بینی میشود تا سال 2022 این ارزش بازار تا 660 میلیون دلار افزایش یابد. صنایع هدف تجهیزات آنالیز حرارتی به ترتیب زیر تقسیم بندی میشود : شرکت های داروئی و بیوتکنولوژیکی ، تولید کننده های مواد و علوم ماده ، صنایع غذایی و خوراکی ، پتروشیمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی میباشد. حجم بازار تجهیزات حرارتی در بخش شیمیایی ، پلیمری و مواد بیشترین میزان افزایش را خواهند داشت
[maxbutton id=”1″ url=”https://nanoabzar.com/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1/” ]

تکنیک های آنالیز حرارتی جهت انالیز کیفی و کمی در مورد تأثیر حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله ترکیبات شیمیایی، پلیمرها (لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)، سرامیک‏‌ها، آلیاژها، مواد معدنی، غذا و داروها میباشد. کنیک هتی مختلف آنالیز حرارتی مانند:  تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، گرما وزن سنجی (TGA)، تجزیه گرما مکانیکی (TMA)، تجزیه آزادسازی گاز (جهت تعیین ماهیت یا مقدار محصولات فرار) (EGA) و تجزیه گرمایی دینامیک-مکانیکی (DMTA) تعریف میشود. این روش‌های گرمایی آنالیز، روش های میباشند که تغییر برخی از خواص مواد را ضمن اعمال یک برنامه دمایی مشخص بررسی می‌‏کنند.. برنامه های دمایی متغییر که به نمونه های مورد بررسی اعمال میشود و پس از بررسی میزان تغییرات نمودار نسبی مورد مطالعه قرار میگیرد.

روش های TGA / DTA / DSC ، سه روش مجزا هستند که هر یک برای تجزیه انواع ترکیبات به کار می روند. آنالیز و تجزیه ترکیبات در این سه روش بر اساس واکنش های شیمیایی که در اثر تغییرات دما رخ می دهد انجام می گیرد. روش TGA، به عنوان تجزیه وزن سنجی حرارتی شناخته می شود؛ DTA، به تجزیه حرارتی تفاضلی اشاره دارد و روش تجزیه ای DSC  به معنای کالریمتری پویشی حرارتی است.

هر سه تکنیک فوق، انواع روش های تجزیه حرارتی به شمار می‌روند. تفاوت اصلی میان سه روش TGA / DTA / DSC بر مبنای روش اندازه گیری تغییرات در نمونه  ناشی از تاثیرات حرارت می باشد.

در روش تجزیه TGA؛  تغییرات در طول نمونه همزمان با افزایش دما اندازه گیری می شود. در روش تجزیه ای DTA، اندازه گیری ها بر اساس تفاوت دمایی میان نمونه مورد مطالعه و نمونه مرجع ثبت می‌شود و در روش تجزیه ای DSC، حرارت آزاد شده در طول فرایند شیمیایی اندازه گیری می شود.
تکنیک ها:
TGA: در روش TGA، تغییرات جرم نمونه همزمان با تغییرات دما، ثبت و اندازه گیری شده و آنالیز، انجام می گیرد.
DTA: در روش DTA، تفاوت دمایی میان نمونه مورد مطالعه و نمونه مرجع در شرایط حرارتی معین و تنظیم شده، اندازه گیری می شود.
DSC: در روش DSC، جریان حرارت بر حسب تغییرات دمایی در یک زمان معین، اندازه گیری می شود.

Reviews

There are no reviews yet.

اولین نظر در “انالیز حرارتی (DSC/TGA/STA)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *