chemiaco

Month: January 2019

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز : طیف سنجی مادون قرمز یک ابزار همه کاره در علوم دارویی می باشد که با زمینه وسیعی از توصیف فرمولاسیون دارویی و فرایند های جنبشی در تحویل داروست که در طیف سنجی مادون قرمز یک روش استاندارد تحلیلی برای علم شیمی و علم...

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilent چکیده : تعیین اسید های چرب FAMES با استفاده از استیل کلرید و مشتقات استر متانول و جداسازی عالی ترکیبات پیچیده FAMES با ستون hp-88 جداسازی نظیر ایزومر سیس و ترانس آن ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی روش بسیار گسترده ای برای تجزیه...

اصول کروماتوگرافی گازی

اصول کروماتوگرافی گازی

اصول کروماتوگرافی گازی : کروماتوگرافی گازی یکی از گسترده ترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل مخلوط های هیدروکربنی می باشد .یکی از بهترین مزایای کروماتوگرافی گازی محدوده اندازه گیری است که در سطح ppm تا 100 % و تکرار پذیری خوب و…. شکل شماره یک کروماتوگرافی گازی در آزمایشگاه ها به صورت...