chemiaco

Month: April 2020

پتانسیواستات و گالوانواستات (Potensiostat)

دستگا های پتانسیواستات/ گالوانواستات که در بعضی از مدل ها به همراه ماژول اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی میباشند. این دستگاه ها دارای سخت افزار و نرم افزار پیشرفته قادر به اندازه گیری جریان، ولتاژ و امپدانس نمونه های مختلف با دقت و قدرت تفکیک بالا است و ابزاری مناسب...