chemiaco

علمی

پتانسیواستات و گالوانواستات (Potensiostat)

دستگا های پتانسیواستات/ گالوانواستات که در بعضی از مدل ها به همراه ماژول اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی میباشند. این دستگاه ها دارای سخت افزار و نرم افزار پیشرفته قادر به اندازه گیری جریان، ولتاژ و امپدانس نمونه های مختلف با دقت و قدرت تفکیک بالا است و ابزاری مناسب...

طیف سنج کربن سولفور (CHN-SO)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer) دستگاههای طیف سنجی مادون قرمز براساس کاربرد در صنعت و ترکیبات مولکولی هدف در سه ناحیه : MId-IR / Near-IR / Far-IR تعریف میشود که بازه طول موجی بین 15 – 18000 (cm-1) براساس تیاز مشتری متغییر میباشد ارزش بازار دستگاههای طیف سنجی...

کروماتوگرافی مایع (LC)

کروماتوگرافی مایع (LC)

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات در مخلوط ها مورد کاربست آنالیزهای شیمیایی واقع می گردد. پایه های اولیه نحوه کارکرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بر این...

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی گازی از جمله زیر مجموعه های تجهیزات آنالیز شیمیایی به شمار می رود که در راستای جداسازی ترکیبات شیمیایی فرار و قابل تبخیر در مخلوط ها مورد استفاده واقع می گردد. یک کروماتوگراف گازی شامل بخش های مختلفی است. مانند: یک لوله نازک و طولانی به نام ستون کروماتوگرافی، یک...

انالیز حرارتی (DSC/TGA/STA)

تکنیک های آنالیز حرارتی جهت انالیز کیفی و کمی در مورد تأثیر حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله ترکیبات شیمیایی، پلیمرها (لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)، سرامیک‏‌ها، آلیاژها، مواد معدنی، غذا و داروها میباشد. کنیک هتی مختلف آنالیز حرارتی مانند:  تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، گرما...

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی، تجهیزات اسپکتروفتومتر UV-Vis یا طیف سنجی مرئی- فرابنفش است که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی و کیفی و همچون اسپکتروسکوپی جذب اتمی در پیشبرد امور تحقیقاتی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی بکار...

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز

کاربردهای پیشرفته طیف سنج مادون قرمز : طیف سنجی مادون قرمز یک ابزار همه کاره در علوم دارویی می باشد که با زمینه وسیعی از توصیف فرمولاسیون دارویی و فرایند های جنبشی در تحویل داروست که در طیف سنجی مادون قرمز یک روش استاندارد تحلیلی برای علم شیمی و علم...

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilent چکیده : تعیین اسید های چرب FAMES با استفاده از استیل کلرید و مشتقات استر متانول و جداسازی عالی ترکیبات پیچیده FAMES با ستون hp-88 جداسازی نظیر ایزومر سیس و ترانس آن ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی روش بسیار گسترده ای برای تجزیه...

اصول کروماتوگرافی گازی

اصول کروماتوگرافی گازی

اصول کروماتوگرافی گازی : کروماتوگرافی گازی یکی از گسترده ترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل مخلوط های هیدروکربنی می باشد .یکی از بهترین مزایای کروماتوگرافی گازی محدوده اندازه گیری است که در سطح ppm تا 100 % و تکرار پذیری خوب و…. شکل شماره یک کروماتوگرافی گازی در آزمایشگاه ها به صورت...